Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op.

Verzekerde dekkingen

Wat omvat de casco dekking?

Verzekerd is schade aan of verlies van de boot door elke onzekere gebeurtenis zoals bij verlies, brand, diefstal, grondberoering, zinken, explosie of storm.

Wat dekt de aansprakelijkheid?

U bent tot een bedrag van € 7.500.000,- verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt aan
anderen of andermans boot of spullen.

Wat hoort bij de inboedel?

Bij de inboedel horen spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord, zoals servies en beddengoed. Inboedel is automatisch tot maximaal 30% van de verzekerde waarde (max. € 35.000,-) meeverzekerd.
Niet bij de inboedel horen: horloges, camera’s, kostbaarheden, geld, geldswaardig papier en brillen. Mobiele telefoons zijn alleen verzekerd wanneer deze zich aan boord bevinden.

Wat houdt Pechhulp in bij mijn bootverzekering?

De boothulp is te vergelijken met de pechhulp voor uw auto. Bij uitval van de boot door een gedekte schade wordt bijvoorbeeld het vervoer van uw boot geregeld. Bij uitval van de schipper wordt een vervangende schipper voor u gezocht.

Is mijn bijboot meeverzekerd?

Afhankelijk van de hoofdboot is uw bijboot t/m € 5.000,- gratis meeverzekerd als deze op de is polis aangetekend, mits het motorvermogen van de motor van de bijboot niet meer dan 15 PK bedraagt.

Is mijn boot verzekerd in de winterstalling?

Uw boot is ook in de winterstalling verzekerd. Wilt u ervoor zorgen dat uw boot voldoende wordt beschermd tegen bevriezing? Verzekeraars eisen niet dat uw boot door een bedrijf winterklaar gemaakt wordt. Bij schade dient u aan te tonen hoe uw boot winterklaar gemaakt is.

Voor welk bedrag zijn bergingskosten meeverzekerd?

Kosten voor berging, lichten, opruiming zijn onbegrensd verzekerd.

Is slijtage meeverzekerd?

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door normaal gebruik, zoals bijvoorbeeld veroudering, slijtage of langzaam werkende invloeden van milieu of weer, zoals verroesting.

Wat betekent aftrek “nieuw voor oud”?

Aftrek “nieuw voor oud” betekent dat er bijvoorbeeld bij een mastbreuk geen nieuwe mast wordt betaald, maar alleen de waarde van de oude mast . Hiervoor wordt een aftrek berekend volgens de leeftijd en conditie van de mast. Na een auto-ongeluk worden bijvoorbeeld de kosten voor nieuwe banden ook niet uitgekeerd wanneer de banden al enkele jaren oud zijn.

Wat is een dagwaardeverzekering?

De dagwaarde is de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag vanwege waardevermindering door veroudering of slijtage. Bij een totaalverlies wordt de dagwaarde door een onafhankelijke expert vastgelegd.

Wat betekent eigen gebrek?

Een eigen gebrek is een schade veroorzaakt door het product zelf zoals een productie- of materiaalfout.
Bij de Cascoplus dekking is het eigen gebrek aan de boot of aan onderdelen en de gevolgschades meeverzekerd. Het eigen gebrek aan de voortstuwingsinstallatie van een originele scheepsmotor is tot 15 jaar verzekerd.
Bij de Casco dekking is alleen de gevolgschade van het eigen gebrek verzekerd. Dit geldt ook voor de voortstuwingsinstallatie als door het eigen gebrek één van de volgende gebeurtenissen zich heeft voorgedaan: aanvaren, brand, omslaan, ontploffing, schipbreuk, stranden, zelfontbranding, zinken of soortgelijke aan de boot overkomen evenementen.

Vaargebied

Kan ik mijn boot in Amsterdam verzekeren?

Wij kunnen altijd een aansprakelijkheidsdekking voor boten in Amsterdam aanbieden. Wanneer uw boot in een bewaakte jachthaven in Amsterdam ligt, kan deze ook tegen cascoschades verzekerd worden.

Tussen welke vaargebieden kan ik kiezen?

Er zijn verschillende vaargebieden die wij in overleg met u kunnen aanbieden.

 • Nederland (Nederland tot 5 zeemijlen uit de kust)
 • Europa (op alle rivieren en binnenwateren, evenals tijdens de vaart op zee tot 20 zeemijlen uit de kust van de tot Europa behorende landen)
 • Zeevaart (Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 25°O.L., 15°W.L.en 45°N.B. (waaronder verstaan de gehele Oostzee, Finse Golf en Botnische Golf) gedurende de periode van 1 april tot 1 november van elk jaar)
 • Zeevaart+ (Europa, als hierboven genoemd, inclusief op zee binnen het gebied begrensd door 63°N.B, 30°O.L., 15°W.L.en 35°N.B. waaronder verstaan de gehele Oostzee, Finse Golf, Botnische Golf en Middellandse Zee) gedurende de periode van 1 april tot 1 november van elk jaar. Dit verzekeringsgebied wordt voor wat betreft de Middellandse Zee begrensd tot een straal van 20 zeemijlen uit de kust van Noord Afrika, met uitzondering van de Straat van Gibraltar.

Gebruik van de boot

Is de boot ook verzekerd wanneer mijn kind van 12 jaar met de boot vaart?

Afhankelijk van het type boot gelden verschillende minimumleeftijden. Heeft u bijvoorbeeld een zeilboot die korter is dan 7 meter, dan mag uw kind van 12 jaar er mee varen en is de boot ook verzekerd.
Minimumleeftijden voor het besturen van een boot:

 • Snelle motorboot: 18 jaar.
 • Motorboot, groot schip en zeilboot langer dan 7 meter: 16 jaar.
 • Open motorboot, die niet sneller kan dan 13 km/u en korter is dan 7 meter: 12 jaar.
 • Zeilboot korter dan 7 meter en kleine roeiboten: geen minimumleeftijd.
Mogen ook andere personen uw boot gebruiken?

Verzekerd zijn de verzekeringnemer, de opvarende(n) en/of degene die met toestemming van verzekeringnemer gebruik maakt van de boot zonder betaling.

Is wedstrijdvaren meeverzekerd?

Verenigingswedstrijden zijn in principe meeverzekerd. Voor wedstrijden op zee geldt op de dag dat de wedstrijd plaatsvindt een verplicht eigen risico van 2% van de dagwaarde van het vaartuig met een minimum van € 250,- en een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis. Dit eigen risico is alleen van toepassing op tuigage.
Neemt u deel aan grotere, internationale wedstrijden? Dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.

Beveiliging en stalling

Aan welke voorwaarden moet de stalling van mijn boot voldoen?

Heeft u een open boot, dan dient uw boot met een goedgekeurde ketting/kabel met goedgekeurd slot beveiligd zijn. Goedgekeurde kettingen/kabels en sloten vindt u in de slotenlijst.
Er is dekking langs of op de openbare weg als er sprake is van:
• een ligplaats direct voor het huis in het water
• stalling op een afgesloten terrein/ruimte
• stalling/ligplaats op een afstand van meer dan 15 meter vanaf de openbare weg
• het achterlaten van de boot/boottrailer voor maximaal 24 uur tijdens een vaartocht
• het plaatsen/stallen van de boot buiten het water voor maximaal 48 uur als er zicht is op de boot vanuit de woning – een korte stop tijdens het reizen met de boot op een boottrailer

Hoe dient u een buitenboordmotor te beveiligen?

Buitenboordmotor gemonteerd met knevels: goedgekeurd buitenboord motorslot zie slotenlijst
Buitenboordmotor gemonteerd met bouten door de spiegel: goedgekeurd moerslot zie slotenlijst

Hoe dient u een trailer te beveiligen?

Een trailer dient met een goedgekeurde wielklem en goedgekeurd disselslot beveiligd te worden zie slotenlijst.
Tijdens een korte stop is uitsluitend een goedgekeurd disselslot vereist. De preventiemaatregel geldt ook als de boot op een niet meeverzekerde trailer wordt geplaatst.

Het contract

Levert schadevrij varen korting op?

Bij Eerdmans ontvangt u direct 40% no-claim korting. De ervaring heeft geleerd dat een boot een emotionele waarde heeft en booteigenaren ermee in het algemeen heel voorzichtig omgaan. Om deze reden krijgt iedereen direct 40% no-claim-korting en wij hanteren geen terugval bij schade.

Kan ik mijn eigen risico verhogen en levert dit korting op?

Met een hoger eigen risico kunt u de premie van uw bootverzekering verlagen.

Wat moet ik doen wanneer ik mijn boot verkocht heb?

Heeft u de boot verkocht ontvangen wij graag hierover een mail met de verkoopdatum. Uw polis wordt per deze datum beëindigt. Te veel betaalde premie ontvangt u retour.

Kan de koper uw verzekering overnemen?

Bij een wissel van eigenaar kan de verzekering niet vormloos omgeschreven worden. De nieuwe eigenaar dient de bootverzekering via de website link af te sluiten. Hij ontvangt ook direct 40% no-claim korting.

Ben ik verplicht om een bootverzekering af te sluiten?

Een bootverzekering is niet verplicht in Nederland. Wij adviseren u wel een verzekering af te sluiten, omdat u bij een aanvaring persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Een kleine boot kan bijvoorbeeld ook in uw AVP meeverzekerd zijn. Voor de zekerheid kunt u met uw AVP verzekeraar bellen.

Verzekerde dekkingen

Waarvoor is uw recreatiehuis verzekerd?

U bent verzekerd voor schade aan uw recreatiehuis door alle van buiten komende onheilen zoals brand, inbraak, een boom die op het huis valt of een glazen douchedeur die plotseling door een te harde klap kapot gaat.

Welke waarde wordt bij een stacaravan verzekering uitgekeerd?

Een stacaravan is op basis van dagwaarde verzekerd. In de eerste 2 jaar is de aankoopwaarde verzekerd. Een nieuwe caravan is voor 2 jaar op basis van nieuwwaarde verzekerd.
Bij een chalet/recreatiewoning is het materiaal leidend, bijvoorbeeld:

 • Een recreatiehuis van steen met een harde dakbedekking is op basis van herbouwwaarde verzekerd.
 • Een recreatiehuis van kunststof of hout die jonger dan 10 jaar is, is ook op basis van herbouwwaarde verzekerd.
 • Een recreatiehuis van kunststof en hout in combinatie met een bitumen dakbedekking en ouder dan 5 jaar is verzekerd op basis van dagwaarde.
  Voor meer informatie raadpleeg de algemene voorwaarden recreatiehuisverzekering.
Wat hoort bij een recreatiehuis? Is ruitbreuk van ramen meeverzekerd?

Het recreatiehuis dat op uw polisblad beschreven is en de bij het recreatiehuis behorende schuur/tuinhuisje. Onderdeel zijn ook de deuren, ramen en ruiten, de fundering, eventuele zonnepanelen, hekken en onderdelen die vast zijn gemonteerd.

Ja, ruitbreuk is meeverzekerd.

Heeft u een stacaravan en wilt u uw tuinhuisje/schuur meeverzekeren? Geef dan de waarde van uw tuinhuisje apart op.

Kan ik een WA-dekking meeverzekeren?

Bij een stacaravan is de WA-dekking met een verzekerde som van € 500.000 per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd. Bij een chalet/recreatiewoning kan de WA-dekking tegen een premietoeslag meeverzekerd worden. Neem hiervoor contact met ons op.

In welke landen kan een stacaravan/recreatiewoning verzekerd worden?

Wij kunnen stacaravans/recreatiewoningen in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland binnen 100 km van de Nederlandse/Duitse grens aanbieden.

Gebruik van de recreatiewoning

Kan ik verhuur meeverzekeren?

Wanneer u uw stacaravan of recreatiewoning particulier verhuurd, kunnen wij de dekking verhuur meeverzekeren. Op het polisblad wordt met een clausule vermeld dat verhuur van uw stacaravan/recreatiewoning meeverzekerd is.

Heeft u een recreatiewoning die u verhuurt? Denk om een WA-dekking. De WA-dekking kan tegen premietoeslag meeverzekerd worden. Bij een stacaravan is de WA-dekking automatisch meeverzekerd.